Privacy Statement

Be Nr 1 in Google

Beheer

kingofthejungle.nl is een handelsnaam van TLG Beheer B.V met het KvK-nummer 30231915.

Gegevens verstrekken aan derden

Gegevens van klanten of gegevens die bezoekers hebben verstrekt bij hun bezoek aan kingofthejungle.nl website zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Met uitzondering van een gerechtelijk bevel.

Gegevens van bezoekers

Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan kingofthejungle.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie tenzij er is ingeschreven voor een nieuwsbrief of een demo is aangevraagd.

kingofthejungle.nl zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Cookies

kingofthejungle.nl maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan kingofthejungle.nl de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hier vindt je onze Cookie verklaring.

Via Google Analytics worden op kingofthejungle.nl geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers zoals jij de website gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om gefundeerde beslissingen te nemen over de inrichting van onze website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Om zorgvuldige verwerking mogelijk te maken hebben we de volgende maatregelen getroffen:

  • We hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten;
  • We hebben het IP-adres gedeeltelijk gemaskeerd;
  • We hebben alle mogelijkheden die Google aanbiedt om ‘gegevens met Google te delen’ uitgezet;
  • We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Mocht je toch niet willen dat je geanonimiseerde gegevens naar Analytics worden verzonden dan kan je gebruik manken van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on. De add-on voorkomt dat de JavaScript-code van Google Analytics (ga.js, analytics.js en dc.js) die op websites wordt uitgevoerd, informatie over bezoekactiviteit deelt met Google Analytics.

Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

Vragen

Indien bezoekers of gebruikers vragen hebben over deze Privacy verklaring dan verwijzen we graag door naar de contactgegevens staan onderaan deze pagina.

Inzagerecht

Bezoekers hebben het recht om inzicht, correctie en verwijdering van gegevens te vragen.

Disclaimer

kingofthejungle.nl is gerechtigd de inhoud van de Privacy verklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Contact

info@kingofthejungle.nl